sesegera yang boleh..tapi kekuatan yang sama...

No comments: